skip to Main Content

Dobrodošli

Asocijacija za kvalitet i standardizaciju Srbije svakodnevno sprovodi  aktivnosti na afirmaciji sistema kvaliteta u svim segmentima društva  kroz razmenu znanja, ideja i iskustava, radi postizanja konkurentnosti  privrede

Budite u Kontaktu

E-mail: office [at] aqss.rs
Telefon: +381 37 410 710
Adresa: Čupićeva 4/3, 37000 Kruševac, Srbija

Naša Lokacija

+381 37 410 710 office [at] aqss.rs

Od svog osnivanja Asocijacija za kvalitet i standardizaciju Srbije je organizator Naučno stručnog skupa pod sloganom “SISTEM KVALITETA USLOV ZA USPEŠNO POSLOVANJE I KONKURENTNOST“ i koji se tradicionalno održava poslednje nedelje novembra ili prve nedelje decembra u Kruševcu. Do sada je održano šesnaest naučno stručnih skupova, na kojima su razmatrane mnogobrojne tematske oblasti. Rad svih angažovanih na uspešnoj realizaciji ovih skupova je bez nadoknade.

Skupovi su otvoreni za sve one koji žele da čuju kako unaprediti poslovanje, uskladiti ga sa zahtevima međunarodnih standarda i kako biti konkurentan na tržištu. Na ovim skupovima je u proteklom periodu edukovano više hiljada ljudi. Posetioci skupova imaju priliku da slušaju nadahnuta i zanimljiva izlaganja predavača, eminentnih stručnjaka iz oblasti kvaliteta.

Najčešće obrađene tematske oblasti su:

 • Direktive Evropske Unije
 • Menadžment znanjem i ljudskim resursima,
 • Nivo izvrsnosti nacionalnog modela FQCE,
 • Probleme sertifikacije sistema kvaliteta,
 • CE znak,
 • HACCP
 • Sistem upravljanja zaštitom životne sredine
 • Sistem menadžmenta kvalitetom
 • Sistem upravljanja zaštitom zdravlja I bezbednosti na radu
 • Menadžment totalnim kvalitetom
 • Alati za poslovnu izvrsnost
 • Indeks zadovoljstva potrošača
 • Sistem kvaliteta u teoriji i praksi
 • Sistem kvaliteta u malim i srednjim preduzećima
 • Sistem kvaliteta u turizmu
 • Sistem kvaliteta u zdravstvu
 • Sistem kvaliteta u obrazovanju
 • Sistem kvaliteta u javnom sektoru
Back To Top
×Close search
Search